Download Spiritualismin muotoutuminen Suomessa: Aatehistoriallinen by Tea Holm PDF

By Tea Holm

Onko kuoleman jälkeen elämää? Voisiko kuolemanjälkeinen elämä olla totta? Spiritualistit väittävät, että kuoleman jälkeen sielu jatkaa olemassaoloaan yksilöllisenä henkenä, sieluna tai persoonana. Se voi välittömästi kuoltuaan tiedostaa itsensä. Tätä spiritualismi yrittää todistaa meedioiden eli oletettamiensa henkien välittäjien avulla.
Tämä aatehistoriallinen tutkimus tarkastelee spiritualismin muotoutumista Suomessa 1850-luvulta alkaen aina nykypäivään asti. Primaarikirjallisuuden lisäksi tutkimustietoa on, soveltuvin osin, täydennetty muihin lähteisiin kuten mm. aikalaislehtiin perustuvalla tiedolla. Samoin niin sanottu sisäpiirin kirjoittama spiritualistinen kirjallisuus muodostaa merkittävän lähdeaineiston tälle työlle.
Suomen Spiritualistinen Seura on perustettu vuonna 1946. Seuran perustaja ja sen ensimmäinen puheenjohtaja oli kirjailija ja kääntäjä Helmi Krohn. Hän toi spiritualistisen toimintaidean Suomeen Englannista sekä suomensi englantilaista ja pohjoismaista spiritualistista kirjallisuutta 1920-luvulta lähtien. Tämä tutkimus on ajankohtainen katsaus aiheeseen. Suomessa spiritualismia on tutkittu hyvin vähän. useless Eila Hämelin on julkaissut aiemmin suppean tutkielman Nykyinen spiritismi, 1968.
Suomessa spiritualismi on elämänkatsomus, ei uskonto, tosin vähemmistö jäsenistä käsittää sen uskonnoksi. Osa suomalaisista spiritualisteista käsittää sen myös elämäntavaksi. Koska aatehistoriallisesti tarkasteltuna spiritualismi on kuitenkin uskonto, tässä tutkimuksessa sit downä on myös tarkasteltu uskontona. Suomalainen spiritualismi on spiritualistiselta filosofialtaan The Spiritualists' nationwide Unionin, mukaista spiritualismia ilman spiritualistista kirkkolaitosta.
Suomalainen spiritualismi on lähinnä angloamerikkalaista spiritualismia. Angloamerikkalainen eli englantilais- ja amerikkalaisperäinen spiritualismi oli kansanomaista ja kokeilevaa spiritualismia, siinä pass overä Allan Kardecin kokoama spiritistinen oppi eli spiritismi, suomeksi henkioppi, oli tieteelliseksi aiottu selitysyritys spiritualistisina pidetyille ilmiöille.
Myös modernit spiritualistit muotoilivat omat spiritualistiset filosofiansa mutta he eivät pyrkineet määrittelemään kaikkialla sellaisenaan sovellettavissa olevaa spiritualismia kuten Kardecin kannattajat. Kyseessä oli kansanliike, joka luonteestaan johtuen sai moninaisia muotoja.
Monografia käsittelee tunnustuksellista ja järjestäytynyttä spiritualismia; ei spiritismipeliä.
Conclusions also are to be had in English (p. 240-244).

Show description

"Download Spiritualismin muotoutuminen Suomessa: Aatehistoriallinen by Tea Holm PDF"

Download Minuako etsit?: Runoja (Finnish Edition) by Kaijuska Lamminpää,Mauri Laakkonen PDF

By Kaijuska Lamminpää,Mauri Laakkonen

Runoja elämän eri vaiheista, iloista, suruista, menetyksistä. Pysähtymisiä arjen toden äärellä kiitollisesti ja ymmärryksellä.
Kuvataideharrastajan pöytälaatikoiden aarteita kolmenkymmenen vuoden ajalta.

Show description

"Download Minuako etsit?: Runoja (Finnish Edition) by Kaijuska Lamminpää,Mauri Laakkonen PDF"

Download Minun tieni (Finnish Edition) by Risto Tenhunen PDF

By Risto Tenhunen

"Minun tieni" on kirja, joka kertoo monella eri tavalla japanilaisen itsepuolustuslajin, aikido'n harjoittelusta. Kyseessä ei ole kuitenkaan tekniikkaopas, vaan pikemminkin henkilökohtainen näkemys lajin harjoittelun merkityksestä. Teoksessa on sekä yhden vuoden tapahtumia että takaumia menneisyyteen lähes 30 vuotta kestäneen harjoittelun ajalta.

Show description

"Download Minun tieni (Finnish Edition) by Risto Tenhunen PDF"

Download Kimaltavat Aivot (Finnish Edition) by Jyrki Suomala PDF

By Jyrki Suomala

Mitä ovat Martti Ahtisaari neuronit? Miksi Mikael Granlund teki ilmaveivin Venäjää vastaan? Kimaltavat Aivot käsittelee tällaisia kysymyksiä kiehtovasti ja yllättävästi. Se kyseenalaistaa perinteiset käsitykset käyttäytymisemme perusteista.
Ihmisen pään sisällä hyrrää lähes a hundred miljardia hermosolua. Näistä muodostuu Universumin monimutkaisin laite, joka vaikuttaa tekemisiimme hämmentävästi. Joka viikko julkaistaan kymmeniä tutkimuksia aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Tästä huolimatta on vaikea löytää teosta, joka kuvaisi aivojen toimintaa kokonaisvaltaisesti ja havainnollisesti. Kimaltavat Aivot on tällainen teos. Se on tosi kertomus aivojen kyvystä luoda ja muokata kuvaa itsestä, toisista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta.
Kimaltavat Aivot auttaa ymmärtämään aivojen toimintaa arkipäivän yksinkertaisista ruokavalinnoista aina moniulotteisiin sosiaalisiin ristiriitatilanteisiin. Se soveltuu kenelle tahansa ihmisen käyttäytymisestä ja aivoista kiinnostuneelle. Kirja on esimerkki siitä, miten monimutkaisesta asiasta voi kirjoittaa havainnollisesti ja ymmärrettävästi.

Show description

"Download Kimaltavat Aivot (Finnish Edition) by Jyrki Suomala PDF"

Download Opi kuuntelemaan itseäsi 1 aktiivikirja (Finnish Edition) by Hannu PDF

By Hannu

Vahvista kykyäsi kuunnella aitoa itseäsi ja tule enemmän aidoksi itseksesi. Tutustu Alkuajatuksen perusasioihin, sisäiseeen maailmaasi ja opi ratkomaan ongelmaa, joka estää sisäisestä vapaudesta. Hintaan sisältyy osallistuminen Aktiivichattiin, jossa keskustellaan kirjan aiheista. Lue lisää osoitteessa alkuajatus.org.

Show description

"Download Opi kuuntelemaan itseäsi 1 aktiivikirja (Finnish Edition) by Hannu PDF"

Download Köyhän perä kestää: Pyörämatka Kemistä Helsinkiin (Finnish by Eija Kinnunen PDF

By Eija Kinnunen

Myöhäiskeski-ikäinen aviopari saa päähänsä siirtyä pyöräilemällä Kemistä Helsinkiin. Edellinen pitkä pyöräretki ajettiin vuonna 1981 ja kesällä 2014 mennään taas. Kestävätkö kunnot, päät, pyörät, perät ja parisuhde? Montako kertaa mies unohtaa irrottaa lukkopolkimet pysähtyessään? Pääsemmekö perille? Onko sillä väliä?
Tärkeintä on mutkitteleva ja vivahteikas matka. Huumoriltakaan ei voi välttyä.

Show description

"Download Köyhän perä kestää: Pyörämatka Kemistä Helsinkiin (Finnish by Eija Kinnunen PDF"